Derogatie 2019

Twee nieuwe voorwaarden

Vanaf 2019 zijn er 2 nieuwe voorwaarden voor derogatie:

  • U betaalt een vergoeding van € 50 voor de aanvraag van uw derogatievergunning.
  • Scheurt of vernietigt u in 2019 grasland voor de maïsteelt op zand- en lössgrond? Dan rekent u met een korting van 65 kg op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is. U heeft geen stikstofbemonsteringsplicht voor de percelen die u scheurt.

De bestaande voorwaarden:

  • U stuurt uiterlijk 31 januari 2019 uw Aanvullende gegevens landbouwers 2018 op.
  • U stuurt uiterlijk 31 januari 2020 uw Aanvullende gegevens landbouwers 2019 op.
  • U betaalt het tarief voor monitoring van de milieueffecten met een automatische incasso. Dit tarief loopt op van € 17,40 tot 5 ha landbouwgrond, naar € 574,20 bij 81 ha. Voor elke 5 ha telt u € 34,80 bij het laatste bedrag op.
  • In elk geval 80% van de totale oppervlakte landbouwgrond die u op 15 mei bij uw bedrijf in gebruik heeft is grasland. Grasland is landbouwgrond waarop u gras teelt voor veevoer. De percelen heeft u van 15 mei tot en met 15 september onafgebroken als grasland in gebruik. Als u grasland vernieuwt, mag u die percelen ook meetellen. Gras voor graszaad of graszoden, siergrassen en gras als vanggewas tellen niet mee. U kunt in de Gecombineerde opgave controleren of u 80% grasland heeft.
  • U stelt uiterlijk 31 januari 2019 een bemestingsplan op. Hiervoor heeft u actuele analyserapporten van de bodembemonstering nodig. Deze rapporten mogen op 1 februari 2019 niet ouder zijn dan 4 jaar. Een wijziging past u binnen 7 dagen aan in het bemestingsplan.
  • U gebruikt geen fosfaatkunstmest op uw bedrijf.

Scheurt of vernietigt u na 31 mei grasland voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond? Dan rekent u met een korting van 50 kg op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is. Scheuren voor maïsteelt? Daarvoor rekent u vanaf 2019 met 65 kg korting. De stikstofbemonsteringsplicht na het scheuren vervalt voor de percelen die u scheurt. U geeft dit voordat u gaat scheuren door aan RVO op de pagina Grasland scheuren of vernietigen op mijn.rvo.nl.

  • U stelt op verzoek gegevens beschikbaar voor monitoringsonderzoek en u werkt mee aan metingen van het grond- en oppervlaktewater.
  • U houdt zich aan alle relevante wet- en regelgeving voor meststoffen. Hierin staan onder andere de regels over de gebruiksnormen, het uitrijden van mest, het zaaien van een vanggewas na maïs op zand- en lössgrond, de voorwaarden voor het mogen vernietigen van de graszode en aan- en afvoer van meststoffen.

Aanvragen

U vraagt elk jaar een derogatievergunning aan. Van 1 januari tot en met 31 januari 2019 kunt u een aanvraag derogatievergunning doen voor derogatie in 2019. Aanvragen doet u op mijn.rvo.nl/derogatie.

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

Deel dit artikel