De landbouwvrijstelling – wordt vervolgd

De landbouwvrijstelling blijft in het nieuws. Deze vrijstelling, die de waardestijging van de landbouwgrond onbelast laat voor de inkomstenbelasting, staat al langer onder druk.

In de praktijk worden wegen gezocht om deze vrijstelling nu al zoveel als mogelijk te benutten.
Dit om mogelijk nadelige gevolgen van eventuele afschaffing van de landbouwvrijstelling ook zoveel als mogelijk te ontlopen. Een van de manieren is de zogenoemde “stelselwijziging” waarbij in de boekhouding wordt overgeschakeld naar waardering van de grond op de actuele waarde in het economische verkeer bij agrarische bestemming (WEVAB), zeg maar de vrije agrarische waarde.

Het Gerechtshof Arnhem heeft in een proefprocedure hierover in mei 2014 uitgesproken dat dit niet strijdig is met goed koopmansgebruik en ook dat overstappen naar een ander waarderingsstelsel (WEVAB) is toegestaan.
De Hoge Raad moet nog een definitief oordeel vellen. Gezien de rechtspraakhistorie is rekening te houden met de mogelijkheid dat ook de Hoge Raad stelselwijziging kan gaan toelaten.
Tot die tijd blijft er ook nog altijd de optie van herwaardering van de landbouwgrond via inbreng of aanpassing hiervan in een maatschap of firma.

Hou u goed op de hoogte en laat u goed adviseren.

Peter Mangnus
Financieel adviseur agrarische sector
Telefoon: 06 – 23478886
E-mail: mangnusfinancieeladvies@gmail.com

Deel dit artikel