De landbouwvrijstelling: de finale

Al eerder is er hier bericht over de gerechtelijke procedure die loopt over de landbouwvrijstelling op landbouwgrond. Het ging dan over de zogenoemde “stelselwijziging” waarbij in de boekhouding wordt overgeschakeld naar waardering van de grond op de actuele waarde in het economische verkeer bij agrarische bestemming (WEVAB), ofwel de vrije agrarische waarde.

Werd dit in 2014 door Gerechtshof Arnhem toegestaan, de Hoge Raad heeft het een arrest uit juli 2015 afgewezen. Dit is een streep door de proefprocedures die door accountants zijn aangespannen om stelselwijziging mogelijk te maken.

Stelselwijziging lijkt dus niet de weg te zijn om tot herwaardering van de landbouwgrond over te gaan en daarmee de landbouwvrijstelling alvast te verzilveren.

Er blijft echter nog steeds de optie om via inbreng van de grond of aanpassing hiervan in maatschap of firma over te gaan tot herwaardering van landbouwgrond.

Wilt u de mogelijkheden van deze optie verder nagaan, neem dan contact op met
Peter Mangnus, financieel specialist bedrijfsoverdracht- en overname,

telefoon 06 – 23478886,

e-mail: mangnusfinancieeladvies@gmail.com

Deel dit artikel