Controleer uw gegevens voor het vaststellen van fosfaatrechten

Foto is gemaakt voor SDE Stimulering Duurzame Energieproductie
Foto is gemaakt voor SDE Stimulering Duurzame Energieproductie

Via mijn RVO.nl kunt u vanaf vandaag uw gegevens bekijken en eventueel wijzigen. Deze gegevens kunnen betrekking hebben op de vaststelling van uw fosfaatrechten.

Als u voor 1 oktober a.s. reageert, worden uw wijzigingen meegenomen bij de vaststelling van uw fosfaatrechten. Als u de gegevens wijzigt dient u bewijsstukken mee te sturen. Als de gegevens juist zijn hoeft u niets te doen.

Als u naast melkvee ook vleesvee op uw bedrijf heeft gehad in 2015 dan is de verdeling tussen melkvee en vleesvee gemaakt op basis van de gegevens van de Gecombineerde Opgave 2015. Controleer of deze verdeling juist is. Ingeschaarde dieren tellen wel mee als gehouden dieren op uw bedrijf, uitgeschaarde dieren niet.

Ook dient u de fosfaatruimte te controleren. Dit is de oppervlakte landbouwgrond 2015 * de fosfaatgebruiksnorm 2015 + oppervlakte natuurgrond * de hoeveelheid fosfaat die gebruikt mag worden per ha.

Bedrijven die tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2017 zijn gestopt of overgedragen, krijgen geen fosfaatrechten. Heeft u in die periode een bedrijf overgenomen, dan kunt u fosfaatrechten toegekend krijgen.

Om uw gegevens te controleren kunt u hier klikken.

Bram den Hollander

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

Deel dit artikel