Controleer uitbetaling rechten

Controleer uitbetaling rechten

Vanaf 1 december is RVO gestart met de uitbetaling van de bedrijfstoeslag. Wat moet u nu weten?

Het is de bedoeling dat 31 december 2017 90 % van de bedrijven een betaling van de bedrijfstoeslag 2017 hebben ontvangen. Dit kan ook een gedeeltelijke betaling zijn. De graasdierenpremie wordt in het voorjaar 2018 uitbetaald.

De waarde van de basispremie is tot 2019 ieder jaar anders en is ook voor ieder bedrijf anders. In Mijn dossier bij Registratie Betalingsrechten kunt u de waarde terugvinden. Zet de peildatum op 15 mei 2017.  De vergroeningspremie bedraagt 43,14 % van de basispremie. U krijgt deze als u voldoet aan de voorwaarden van vergroening. De toeslag voor jonge landbouwers is vastgesteld op € 45,38. Vanwege het grote aantal aanvragen is deze lager vastgesteld dan in 2016. Deze toeslag geldt voor maximaal 90 hectare.

Kortingen 2017

Bij overschrijding van het Europese budget wordt er gekort op de uitbetaling. Deze plafondkorting bedraagt 0,185 % van de bruto bedrijfstoeslag. Verder is er nog een extra plafondkorting toegepast van 1,388149 % om geld te reserveren voor een crisisfonds voor de landbouwsector. Deze korting wordt toegepast op het bedrag boven de € 2000,-

 

De oppervlakte van de percelen worden met behulp van satellietbeelden vastgesteld. Dit kan invloed hebben op het aantal betalingsrechten dat wordt uitbetaald. Controleer deze oppervlakte. Deze oppervlakte heeft ook invloed op uw bemesttingsplan.

 

Klopt uw toewijzing van rechten niet en/of krijgt u te weinig uitbetaald, dan kunt u binnen 6 weken na verzending van de beschikking  bezwaar maken.

Heeft u in 2017 betalingsrechten gehuurd of verhuurd? Zorgt er dan voor dat deze huur tijdig verrekend wordt.

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

Deel dit artikel