Concept-winstcijfers beoordelen bij uitkering UWV

In deze tijd van het jaar zijn de accountants en boekhouders druk bezig met het samenstellen van jaarrekeningen en opmaken van aangiftes Inkomstenbelasting. Voor ondernemers die een uitkering van UWV hebben is het zaak om goed op te letten. Laat uw concept-cijfers beoordelen voor de eventuele gevolgen hiervan voor de uitkering.

Welke uitkering?
De gevolgen van de hoogte van de winst kunnen verschillend zijn bij de diverse uitkeringen die u hebt. Het maakt uit of u een Waz, Wajong, WAO, WGA-LGU, WGA -LAU of WGA-VVU, of WW hebt.
Iedere weet kent zijn eigen regels voor de gevolgen van het hebben van inkomen.

Welke winst?
Voor elke wet geldt wel hetzelfde winstbegrip. Er wordt namelijk uitgegaan van de ‘ belastbare winst uit onderneming + MKB-vrijstelling + ondernemersaftrek. Het bedrag wat dan berekend is wordt door het UWV meegenomen in de berekeningen op het recht op uitkering.

Hoe hoog mag de winst zijn?
Of de winst gevolgen heeft voor uw uitkering hangt zoals gezegd ervan af om welke uitkering het gaat. Bij de arbeidsongeschiktheidsregelingen is mede bepalend hoeveel u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd, het zogenaamde maatman-inkomen.

Wilt u uw concept-cijfers laten beoordelen op de gevolgen voor uw uitkering? Neem dan contact met mij op via het contactformulier.

Margreet van Drimmelen

Deel dit artikel