NIEUWS

Informatieplicht energiebesparing

Alle (landbouw)bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas(equivalent) verbruiken moeten elke vier jaar rapporteren voor de informatieplicht energiebesparing. Dit jaar moet dat op veel bedrijven weer gebeuren, uiterlijk 1 december 2023. U geeft aan welke energiebesparende maatregelen van toepassing zijn voor uw bedrijf en welke maatregelen u al heeft genomen of …

Informatieplicht energiebesparing Lees meer »

Deel dit artikel

Pachtprijzen 2023

De nieuwe pachtnormen zijn weer bekend gemaakt. De normen gaan in op 1 juli 2023, in de praktijk betekent dit voor de pachter en verpachter dat de wijzigingen ingaan met ingang voor het eerstvolgende pachtjaar. In het Zuidwestelijk akkerbouw gebied stijgt de pacht met 37% van € 365,- naar € 499,- per ha. In de …

Pachtprijzen 2023 Lees meer »

Deel dit artikel

Niet Productief Areaal

Hoe om te gaan met Niet Productief Areaal (NPA) in de gecombineerde opgave Vanuit de praktijk zijn er veel vragen over het NPA. In de gecombineerde opgave hoeven we in 2023 dit jaar geen rekening te houden met de 4% NPA. Dit naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. De enige beperking is dat over …

Niet Productief Areaal Lees meer »

Deel dit artikel

Concept-winstcijfers beoordelen bij uitkering UWV

In deze tijd van het jaar zijn de accountants en boekhouders druk bezig met het samenstellen van jaarrekeningen en opmaken van aangiftes Inkomstenbelasting. Voor ondernemers die een uitkering van UWV hebben is het zaak om goed op te letten. Laat uw concept-cijfers beoordelen voor de eventuele gevolgen hiervan voor de uitkering. Welke uitkering?De gevolgen van …

Concept-winstcijfers beoordelen bij uitkering UWV Lees meer »

Deel dit artikel

Energiemarkt. Weet u hoe het zit?

In de agrarische studiegroepen is eind vorig jaar het onderwerp energiemarkt aan de orde geweest. In de sector wordt veel stroom afgenomen, maar ook geproduceerd. Ondernemers zijn speler geworden op de energiemarkt. Dit roept in de praktijk de veel vragen op. Conclusies waren: grote verschillen in aanbieders, in tarieven en vergoedingen voor terug geleverde stroom. …

Energiemarkt. Weet u hoe het zit? Lees meer »

Deel dit artikel

Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom opteren minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), provincies, gemeenten en waterschappen voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum. Dat wordt 1 juli 2023, in plaats van 1 januari …

Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023 Lees meer »

Deel dit artikel