NIEUWS

Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom opteren minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), provincies, gemeenten en waterschappen voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum. Dat wordt 1 juli 2023, in plaats van 1 januari …

Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023 Lees meer »

Deel dit artikel

Uitkering UWV terugbetalen doordat je een eigen bedrijf hebt?

Laat de gevolgen van werken met een WIA of andere UWV-uitkering doorlichten! Neem voor 1 juli contact op en u krijgt voor een vast laag bedrag een onafhankelijke beoordeling. Een eigen onderneming hebben en daarnaast een uitkering vanuit de WIA is mogelijk. Het UWV stimuleert mensen met een WIA-uitkering om weer aan de slag te …

Uitkering UWV terugbetalen doordat je een eigen bedrijf hebt? Lees meer »

Deel dit artikel

SDE++ openstelling 2022 bekend

Bent u van plan om hernieuwbare energie te gaan produceren of om CO2-verminderende technieken toe te passen, dan komt u wellicht in aanmerking voor SDE++ subsidie. De openstelling is van 28 juni 9.00 uur tot 6 oktober 17.00 uur. Het budget is dit jaar fors verhoogd naar € 13 miljard. De regeling werkt zoals voorgaande …

SDE++ openstelling 2022 bekend Lees meer »

Deel dit artikel

Betaald ouderschapsverlof

Betaald ouderschapsverlof ook voor Dga’s en niet sociaal verzekerde werkenden Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Dit betekent dat een directeur-grootaandeelhouder recht kan krijgen op een uitkering, maar ook bijv. een partner die niet sociaal verzekerd werkzaam is in de onderneming. Moeders die …

Betaald ouderschapsverlof Lees meer »

Deel dit artikel

UBO-register

Tot en met 27 maart 2022 de tijd: voldoe voor deze datum aan regels UBO-register Sinds 27 september 2020 moeten belanghebbenden in een onderneming verplicht ingeschreven zijn in het UBO-register. U heeft nog tot en met 27 maart 2022 de tijd, maar vergeet het niet. Wat moet u weten? Wwft. Op grond van de Europese en …

UBO-register Lees meer »

Deel dit artikel

TVL 4e kwartaal mogelijk voor zwangere ondernemer

TVL 4e kwartaal mogelijk voor zwangere ondernemer – aanvraag mogelijk tot vrijdag 11 februari 17.00 uur! Ben je onderneemster en had je in de periode 1 oktober 2019 -1 april 2020 minimaal 3 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof? Voldeed je hierdoor niet aan de voorwaarden voor TVL vierde kwartaal 2021? Vraag voor vrijdag 11 februari 17.00 …

TVL 4e kwartaal mogelijk voor zwangere ondernemer Lees meer »

Deel dit artikel

ONDERSTEUNING VOOR ZELFSTANDIG ONDERNEMERS

Door het ministerie van Sociale Zaken is een overzicht gemaakt van de huidige steunpakketten voor ondernemers die als gevolg van de coronacrisis financiele moeilijkheden hebben.  Deel dit artikel

Deel dit artikel