Box 3: wat gaat er veranderen?

box-3Box 3 is de heffing in de inkomstenbelasting over vermogen dat zit in beleggingen en spaargelden

In deze box geldt een vast tarief van 30 % dat wordt geheven over een vastgesteld rendement van 4% over het belegde of gespaarde vermogen. Of dit rendement nu wel of niet gehaald wordt, doet er niet toe, men rekent 4 % toe als rendement op dit vermogen.

Ook landbouwgrond die als belegging wordt aangehouden, valt in box 3 en wordt belast met 30 % over 4 % van de waarde van de grond. Bij reguliere verpachting (schriftelijke, goedgekeurde pacht met recht van verlenging en prijstoetsing) geldt voor het zuidwesten een verpachte waarde van ciirca € 30.000 tot € 35.000 per hectare. Bij 30 % over 4 % toegerekend rendement varieert de verschuldigde  box 3 – heffing dan van ongeveer € 360 tot € 420 per hectare.  Nu gaat per 1 januari 2017 de box 3 –heffing veranderen.

Men wil meer rekening gaan houden met de soorten vermogens en daardoor wordt het ook ingewikkelder. Er komen twee rendementsklassen, een voor sparen een en voor beleggen met voorlopig toegekende rendementen van 1,63 % (sparen) en 5,5 % (beleggen). Daarbij wordt voor sparen gekeken naar rendementen die in de voorgaande vijf jaren zijn behaald, bij beleggen is dan 15 jaar. Elk jaar wordt dit opnieuw aangepast.

Naast deze twee rendementsklassen komen er drie vermogensschijven , te weten van € 0 tot  € 100.000, van € 100.000 tot € 1.000.000 en boven € 1.000.000. Per vermogensschijf geldt een bepaalde vastgestelde verhouding tussen sparen en beleggen: in de eerste schijf is dat 67% (sparen) en 33 % (beleggen), in de tweede schijf 21% (sparen) en 79 % (beleggen) en in de derde schijf 0 % (sparen) en 100 % (beleggen).

Er geldt een heffingsvrij vermogen van € 25.000 (2017) dat altijd in de eerste schijf in mindering komt. Het heffingstarief in box 3 blijft hetzelfde, namelijk 30%.

Heeft men bijvoorbeeld 15 hectare grond op reguliere basis verpacht, dan geldt bij een verpachte waarde van stel € 33.000 per hectare, een totaal belegd vermogen van € 495.000. Dit naast ander vermogen waarbij er in het rekenvoorbeeld van uit wordt gegaan dat deze benut wordt met dit vermogen.

De box 3 – heffing over de verpachte grond wordt dan als volgt berekend.

In eerste schijf: € 100.000 minus € 25.000 = € 75.000 waarvan spaardeel 67 % = € 50.250 en beleggingsdeel 33 % = € 24.750.

In tweede schijf: € 420.000 waarvan spaardeel 21 % = € 88.200 en beleggingsdeel 79 % = € 331.800.

Het spaardeel is dan totaal € 50.250 plus € 88.200 = € 138.450 met 1,63 % rendement = € 2.257.

Het beleggingsdeel is dan totaal € 24.750 plus € 331.800 = € 356.550 met 5,5% rendement = € 19.610.

Totaal is het berekende rendement dan € 2.257 plus € 19.610 = € 21.867 waarover 30% heffing =         € 6.560 box 3 – heffing. Over het totaal vermogen komt dit dan neer op 1,33% heffing, per hectare is dit € 437. In de huidige systematiek is € 396 per hectare.

Een hele berekening waarmee u te maken kunt krijgen als u bijvoorbeeld na bedrijfsbeëindiging grond blijft aanhouden. Laat u goed informeren over de mogelijkheden en de financiële en fiscale gevolgen waaronder de nieuwe box 3 – heffing.

U kunt hiervoor terecht bij Peter Mangnus, bedrijfsadveur- financieel planner
telefoon 06 – 23478886, email mangnusfinancieeladvies@gmail.com

Deel dit artikel