BEX-voordeel in 2015 lager

BEXIn 2015 zijn de forfaitaire normen voor fosfaatproductie en –plaatsingsruimte aangepast. Bij ongewijzigde omstandigheden kan het BEX-voordeel in 2015 5-7 % lager zijn dan vorig jaar.
Daarnaast zijn de gemiddelde fosfaatgehaltes in het aangelegde ruwvoer dit jaar hoger dan het langjarig gemiddelde. Het fosfaatgehalte in het rantsoen stijgt hierdoor, waardoor het BEX-voordeel nog verder daalt. Totaal kan het wel 10 tot 15 % dalen ten opzichte van vorig jaar. Hierdoor is het mogelijk dat u dit jaar te weinig mest heeft afgezet.
Laat u niet verrassen en maak een BEX-prognose. Neem gerust contact op met onze specialist mest en mineralen; Bram den Hollander, 06-22 81 61 15.

PS: als u de komende tijd nog een mestberekening maakt, controleer dan ook of u al aan uw mestverwerkingsplicht hebt voldaan en sluit zo nodig nog een VVO af.

Met vriendelijke groet,

Bram den Hollander

I. www.idv-advies.nl

E. bram@idv-advies.nl

Deel dit artikel