Bewuste bedrijfsopvolging

Bij het opstellen van een maatschaps- of vennootschapsovereenkomst is er een hele grote uitdaging om de feitelijke zaken te bespreken: wat is de inbreng, hoe verdelen we de bedrijfswinst of -verlies, wat zijn ieders bevoegdheden tijdens de duur van de maatschap en hoe gaan we uit elkaar als de omstandigheid zich voordoet om te beëindigen. Welke rechten zijn er voor wie? Allereerst moet er natuurlijk goede uitleg worden gegeven bij het opstellen van een maatschapsovereenkomst, wat de artikelen precies inhouden, hoe het er in jullie situatie voorstaat, welke (on-)mogelijkheden dit geeft en dan zal er uiteindelijk een besluit vallen. Hierbij moet je weleens buiten je eigen ideeën en situatie denken: ‘wat als…..dan….’. Een mooi stuk ‘maatwerk’, want niemands situatie is gelijk aan die van een ander en daarbij heeft ook ieder zijn/haar eigen overwegingen. Zaken die je nu bespreekt, besluit en vastlegt in een maatschaps- of vennootschapsovereenkomst hebben gevolgen voor de toekomst. Daarom is het zo belangrijk dat je dat heel bewust doet.

Maar met het contract in je handen ben je er nog niet, want naast de te treffen regelingen is er natuurlijk ook de ‘samenwerking’: hoe gaan de maten/vennoten samenwerken met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken, bedrijfstechnische overwegingen, de organisatie van de werkzaamheden, de visie voor de toekomst, etc.… Het is heel belangrijk dat je in een samenwerking beiden om kunt gaan met generatieverschillen, nieuwe inzichten en jarenlange ervaring; het vraagt bovenal van een ieder de bereidheid en het vermogen om te geven en te nemen en te communiceren. Een traject van bewuste bedrijfsopvolging.


Liesbeth Versluijs-Pons

Liesbeth Versluijs Advies & Coaching

M 06 10981591

E liesbethversluijs@gmail.com

Deel dit artikel