Betaald ouderschapsverlof

Betaald ouderschapsverlof ook voor Dga’s en niet sociaal verzekerde werkenden

Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Dit betekent dat een directeur-grootaandeelhouder recht kan krijgen op een uitkering, maar ook bijv. een partner die niet sociaal verzekerd werkzaam is in de onderneming. Moeders die niet sociaal verzekerd werkzaam zijn kunnen bij zwangerschap en bevalling een uitkering aanvragen bij het UWV van maximaal 16 weken. Vanaf augustus kunnen zij dit aanvullen met nog eens 9 weken betaald ouderschapsverlof.

Wat houdt het ouderschapsverlof in?
Ouders kunnen nu ook al 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste 8 jaren van hun kind. Dit verlof is bijna altijd onbetaald. Voor veel werknemers is het daarom financieel niet mogelijk om ouderschapsverlof op te nemen. Dit gaat veranderen per 2 augustus 2022. Van de 26 verlofweken kan hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opgenomen worden. U kunt het verlof in 1 keer achter elkaar opnemen of flexibel.

Voorwaarden ouderschapsverlof
Om in aanmerking te komen voor het betaalde ouderschapsverlof gelden een aantal voorwaarden. Belangrijke voorwaarden zijn dat u een arbeidsovereenkomst hebt (wel of niet sociaal verzekerd), de aanvraag indient voordat uw kind 1 jaar wordt of als het gaat om adoptie voordat uw kind 8 jaar wordt, en het ouderschapsverlof ook daadwerkelijk wordt opgenomen.

Uitkering aanvragen
Vanaf 2 augustus 2022 kunt u de uitkering betaald ouderschapsverlof online aanvragen. De aanvraag is meteen een betaalverzoek voor de uitkering betaald ouderschapsverlof.

Hoogte uitkering
De uitkering betaald ouderschapsverlof is gebaseerd op 70 procent van het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder. En op het gemiddeld aantal uren dat iemand per week werkt.

Tweeling of meerling
Bij de geboorte van een meerling (eigen kinderen) of de adoptie van meerdere kinderen hebt u voor ieder kind recht op maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Als u een tweeling of een meerling krijgt, is de uitkering van het betaald ouderschapsverlof even hoog als de uitkering bij de geboorte van 1 kind.

 

Meer informatie

Op de website van het UWV staat meer informatie over deze regeling. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Margreet van Drimmelen (inf@vandrimmelenadvies.nl of 06 12 65 31 39).

Deel dit artikel