Bestemmingsplan

Wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren staat in het bestemmingsplan. Stukken grond krijgen een bepaalde bestemming, bijvoorbeeld ‘Agrarisch’ of ‘Wonen’. Ook de gebouwen op de grond krijgen een bestemming.
U ziet in het bestemmingsplan welke bouwmogelijkheden er zijn en hoe de grond gebruikt mag worden. Het bestemmingsplan kan u beperken in het gebruik van uw bedrijfsgebouwen en grond, maar het geeft u ook zekerheid. In het bestemmingsplan is namelijk precies te zien wat er in uw omgeving is toegestaan. Iedereen is aan het bestemmingsplan gebonden, ook de gemeente zelf.


Onderdelen bestemmingsplan
Een bestemmingsplan bestaat uit:
• Een kaart van het gebied waarop de verschillende bestemmingen zijn aangegeven. Dit wordt de `verbeelding` genoemd.
• Planregels, waarin is aangegeven welk soort bebouwing is toegestaan, hoe er gebouwd mag worden en welk gebruik is toegestaan.
• Een toelichting over de kenmerken van het gebied, de plannen die er met het gebied zijn en hoe het plan is gemaakt.

U kunt het bestemmingsplan voor uw locatie bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl
.

De gemeente is verplicht het bestemmingsplan elke 10 jaar te herzien. Hierbij wordt een inspraakprocedure doorlopen. Het is belangrijk om deze mogelijkheid te benutten. Het kan u veel tijd, geld en rompslomp besparen.
In de gemeente Moerdijk is gestart met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. In december heeft u met de gemeente kunnen praten over het bouwvlak of de bouwstede. Naar verwachting in februari wordt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Hebt u ondersteuning nodig bij het beoordelen van het bestemmingsplan voor uw bedrijf of het indienen van een inspraakreactie dan kunt u contact met mij opnemen.

Elly Brouwer
06-17005241
Elly@brouweragrarischadvies.nl

Deel dit artikel