Beroep op overmacht

Beroep op overmacht bij inzaaien volgteelten EA na overvloedige neerslag

Bent u landbouwer met percelen in een gebied waar in september 2015 meer dan 100 mm neerslag is gevallen? Of in een gebied met een vergelijkbare hoeveelheid neerslag? Dan kunt u vanaf 2 oktober een beroep doen op overmacht bij het inzaaien van de volgteelten voor Ecologisch aandachtsgebied (EA).

Meld uw beroep op overmacht online

U meldt uw beroep op overmacht online via Direct regelen op de pagina Gemeenschappelijk landbouwbeleid nieuw GLB. Hier vindt u ook de voorwaarden waaraan u moet voldoen en een kaartje waarop u kunt zien in welke gebieden meer dan 100 mm regen is gevallen in september. U moet de volgteelt EA inzaaien zodra dit mogelijk is, maar uiterlijk op 14 oktober 2015.

Vertraging oogst door overvloedige neerslag

Volgteelten Ecologisch aandachtsgebied moeten uiterlijk 30 september zijn ingezaaid. In sommige delen van Nederland hebben oogstwerkzaamheden alleen vertraging opgelopen door overvloedige neerslag.

Onder deze omstandigheden is het onverantwoord de oogst van het hoofdgewas en inzaai van de volgteelten te forceren. De bodemstructuur ondervindt daardoor schade en de volgteelten ontwikkelen zich niet tot de gewenste kwaliteit.

Met vriendelijke groet,


Bram den Hollander

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

Deel dit artikel