Belang van klik met adviseur; geen pakje boter

Advieswerk is maatwerk. Advieswerk is mensenwerk. Ik verkoop geen kant en klaar product; geen pakje boter. Ik geef mijn klanten advies in (vergunning)procedures/trajecten. Ik schrijf bestemmingsplannen/onderbouwingen en stel aanvragen op en dien die in maar ook voer ik overleg met de gemeente of andere partijen. Dan is het wel van belang dat ik met mijn klant overeenstemming heb over de aanpak. Of beter nog dat we een zelfde aanpak voorstaan.

Ik wil het doel van mijn klant realiseren en ik weet dat ik voor deze klant niet eenmalig ‘een pakje boter’ koop bij de gemeente en volgende week of over 5 jaar een volgend pakje boter bij een andere gemeente kan kopen. Een bedrijf is voor vele jaren, of soms voor vele generaties gevestigd op een locatie en heeft te maken met de gemeente. Dat pleit voor het opbouwen van een goede duurzame relatie met de gemeente. Dat wil zeker niet zeggen dat alles wat een gemeente aangeeft klakkeloos geaccepteerd moet worden. Want ook de gemeente (lees wethouder of ambtenaren) kan er wel eens naast zitten en dan moeten we dat zien recht te zetten. Het pleit er wel voor dat we laten zien waar een bedrijf naartoe werkt en waarom en hoe dat dan passend is binnen het beleid dat de gemeente heeft opgesteld. Of dat we de gemeente overtuigen het beleid aan te passen.

In een enkel geval blijkt een plan van een klant niet passend in het gemeentelijk beleid of niet passend op een locatie bijvoorbeeld in verband met afstanden tot (burger)buren of ontsluiting. Dan is het zaak te zoeken naar oplossingen voor de knelpunten of soms heel goed nadenken of dit plan wel een goede zet is op de lange termijn. Een schuur bij bouwen op een niet zo geschikte locatie kan op de korte termijn een knelpunt (gebrek aan opslagcapaciteit) oplossen maar kan bijvoorbeeld door de extra verkeersbewegingen en geluidsoverlast op buurwoningen een slechte oplossing en daarmee een slechte investering voor de lange termijn zijn. De verbinding tussen de plannen van de ondernemer en het beleid van de gemeente die moet ik zien te maken. Het is soms ook bemiddelen en uitleggen. Het is vaak ook niet zwart-wit en ook wel eens wat geven en nemen. Maar daarover moeten we het wel eens zijn.

Elly Brouwer, 
Ruimtelijke Ontwikkeling Buitengebied, 
06 1700 52 41, 
Elly@brouweragrarischadvies.nl

Deel dit artikel