Bedrijfsoverdracht: al eens aan een CV gedacht?

Dat bedrijfsoverdracht ingewikkeld is en tijd vraagt, hoef ik u vast niet te vertellen.
Iedere agrariër weet het immers uit eigen ervaring.

De financiële haalbaarheid voor opvolg(st)ers, de oudedagsvoorziening voor ouders, de positie van andere kinderen en ook van ‘derden’ (verpachters, financiers, overheden), dat kan het allemaal tot een moeilijke kwestie maken. Maar daarmee ook tot een uitdaging om het goed te regelen met elkaar.

Een interessante optie daarbij – ook als voortraject voor bedrijfsoverdracht – kan een CV zijn.

Dit staat voor ‘commanditaire vennootschap’ en houdt kortweg in dat ouders en opvolger(s) met elkaar een samenwerking aangaan of voortzetten waarbij ouders een stapje terug zetten in het bedrijf en opvolger(s) het gezicht wordt/worden van het bedrijf naar buiten toe.

Voordelen voor ouders zijn dat zij op de achtergrond nog betrokken kunnen blijven in het bedrijf, nog inkomsten kunnen houden uit het bedrijf en zij fiscaal ook niet hoeven af te rekenen.
Voordelen voor opvolgers zijn dat het kapitaal van ouders in het bedrijf ter beschikking blijft, zij nog geen overname hoeven te financieren en daardoor verder zelf vermogen in het bedrijf kunnen opbouwen. Tevens kunnen zij al de volle verantwoordelijkheid gaan nemen voor de bedrijfsvoering. Ook alle bedrijfsovernamefaciliteiten, zoals de fiscale regelingen voor doorschuiven en schenking bij bedrijfsoverdracht, blijven van toepassing.

Zoals met alles zijn er natuurlijk ook nadelen te benoemen, maar als laatste fase voor definitieve bedrijfsoverdracht kan een CV beslist de moeite van het overwegen waard zijn.

Wilt u hier eens verder over praten, neem dan contact op met Peter Mangnus, financieel specialist bedrijfsoverdracht- en overname,
telefoon 06 – 23478886,
e-mail: mangnusfinancieeladvies@gmail.com

Deel dit artikel