Bedrijfsopvolgingsregeling en langlopende schulden

Een grondgebonden landbouwbedrijf (akkerbouw, veehouderij) is financieel niet meer over te nemen als men uitgaat van de vrije waarde voor de grond bij het bedrijf.
Wil men het bedrijf voor een lagere waarde overdragen zonder schenk- of erfbelasting, dan dient de opvolger een beroep te doen op de bedrijfsopvolgingsregeling uit de Successiewet.

Veelal neemt de opvolger het bedrijf over vanuit een maatschap of firma, waarin ouders de grond in gebruik en genot hebben ingebracht. Als daarbij de opvolger ook de schulden overneemt die op deze grond zitten, dan dient men hiermee bij de overname tegen een lagere waarde rekening te houden. Want de Hoge Raad heeft inmiddels uitgesproken dat deze schulden meegenomen dienen te worden in het bedrag waarop de bedrijfsopvolgingsregeling is toe te passen. Men zou dit kunnen omzeilen door een nieuwe financiering aan te gaan, maar dit kan tot weer extra financieringskosten leiden.

Overigens moet men er voor waken dat door een te laag overnamebedrag de oudedagsvoorziening voor de ouders niet in gevaar komt.
Een goede financiële planning is derhalvezeker aanbevelingswaardig!

Mangnus Financieel Advies Peter Mangnus
Bedrijfsadviseur – Financieel Planner

Deel dit artikel