Bedrijf overdragen: hoe staat u er voor?

Bedrijfsoverdracht in de agrarische sector betekent vrijwel altijd overdracht van een gezinsbedrijf.
Voor een geslaagde bedrijfsoverdracht dienen er dan minimaal twee betrokken ‘partijen’ financieel rond te kunnen komen na de overdracht. Dat is de overdragende ouderpartij en de overnemende kind-opvolgerpartij. De andere niet overnemende kinderen laten we dan nog even buiten beschouwing.
Voor de opvolger(s) betekent het dat deze het overnamebedrag moet kunnen financieren of met andere woorden: dat deze bij familiefinanciering minimaal de rente moet kunnen opbrengen na de bedrijfsovername.
Voor de ouder(s) betekent het dat deze naast aflossing van nog bestaande schulden bij de overdracht, ook de belastingclaim bij overdracht of de aankoop van een lijfrente hiervoor, de aankoop of huur van een andere woning, en het levensonderhoud na bedrijfsoverdracht moet kunnen opbrengen. Voor dit laatste is bij een nettobedrag van zo’n € 2.000 op maandbasis en een AOW ingaand op 67-jarige leeftijd, al gauw een benodigd bedrag van totaal € 250.000 te begroten.
Bij een nog aanwezige schuld van bijvoorbeeld € 100.000, een belastingclaim (over bijvoorbeeld oudedagsreserve) van bijvoorbeeld € 50.000, een andere woning van bijvoorbeeld € 250.000, kom je dan totaal uit op € 650.000 dat voor de ouder(s) minimaal beschikbaar dient te zijn na bedrijfsoverdracht.
Er is dan nog geen rekening gehouden met eventuele schenkingen of te reserveren bedragen voor andere kinderen. Het bedrag kan lager uitvallen als er al andere oudedagsvoorzieningen aanwezig zijn in de vorm van gespaarde gelden en of vrijvallende koopsom- en lijfrentepolissen.
Het is maatwerk om in uw situatie het exacte overnamebedrag te berekenen dat zowel voor opvolger(s) als voor ouder(s) financieel haalbaar is.

Hoe staat u er voor? Laat er eens naar rekenen, dat geeft duidelijkheid vooraf!

Wilt u hier eens verder over praten, neem dan contact op met Peter Mangnus, financieel specialist bedrijfsoverdracht- en overname,
telefoon 06 – 23478886,
e-mail: mangnusfinancieeladvies@gmail.com

Deel dit artikel