Bandenspanning

Controleer de bandenspanning, ook op grasland.

bandenspanningIn de 2e week van juni zijn een aantal melkveehouders op Walcheren de graslanden op een melkveebedrijf voor de 2e keer rondgegaan en zijn de beweidingsproblemen van dat moment besproken. Deze rondgang, Farmwalk genaamd, heeft als doel beweiding te stimuleren door onderling te zoeken naar oplossingen. Weiden is vakwerk en vraagt kennis en kunde van de melkveehouder. Onder leiding van weidecoach Bram den Hollander wordt er 5 keer per jaar een rondgang gehouden over de weilanden van één van de deelnemers. Tijdens de rondgang worden actuele onderwerpen besproken, zoals beweidingssystemen, grasgroei, voederwaarde, sturen op ureum, bemesting, bodemvruchtbaarheid, etc. Door te kijken, te voelen, te meten, te luisteren wordt veel kennis en ervaring opgedaan.

Het meest opmerkelijke tijdens de laatste rondgang was wel de zichtbare schade door berijding met een te hoge bandenspanning. Bij de bezochte melkveehouder was duidelijk schade zichtbaar aan het gras, als gevolg van het oogsten van de eerste snede onder natte omstandigheden. Twaalf dagen na het maaien hebben we een grasopbrengst gemeten van 500 kg ds per ha in de sporen en van 1200 kg ds/ha tussen de sporen. Een verschil van 700 kg ds per ha. Tussen de sporen was de grasgroei 100 kg ds per ha en in de sporen nog niet de helft. Hoe zal dit verschil zich verder ontwikkelen? Wordt het verschil groter of misschien niet? Duidelijk is wel dat een opbrengstverschil van 700 kg ds per ha per snede bij 5 sneden per jaar is dat al gauw 3000 kg ds per ha. Bij een prijsniveau van € 0,17 per kg ds betekent dat een opbrengstderving van circa € 510 per ha. Dat tijdens het oogsten de ondergrond nat is heb je als melkveehouder niet in de hand, maar informeer wel naar de bandenspanning van de oogstwerktuigen. Toch snel verdient.

 

Bram den Hollander

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

Deel dit artikel