Asbest eraf, zonnepanelen erop

Meer mogelijkheden voor ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’
Vanaf 1 juli 2014 is de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ verruimd. Het te saneren oppervlakte asbestdak is nu minimaal 250 m2 en er moet minimaal 5 kW-piek aan zonnepanelen worden geplaatst. Daarnaast is het subsidiebedrag verhoogd naar € 4,50 per m2 asbestdak. Naast agrariërs kunnen nu ook voormalige agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok aan de regeling meedoen. Ook eerdere aanvragers komen in aanmerking voor dit verhoogde bedrag, echter het maximale bedrag blijft voor deze aanvragers 7.500 euro.


Deel dit artikel