AOW

In de eerste pijler van de sociale zekerheid vinden de nodige aanpassingen – lees bezuinigingen – plaats. Zo is de AOW-leeftijd al vanaf 1 januari 2013 verhoogd met jaarlijkse stappen tot 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

In 2019 wordt voor het eerst vastgesteld of de levensverwachting zodanig is dat in 2024 de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd. Inmiddels wil het kabinet de leeftijd vroeger verhogen, te weten 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Het is nog wachten op het wetsvoorstel hiervoor.

Ook voor de aan de AOW-leeftijd gekoppelde regelingen, zoals voorzieningen in de lijfrentesfeer, betekent dit een mogelijk later ingaan van de periodieke uitkeringen.
Ook de AOW-toeslag voor de jongere partner vervalt in 2015. Wie op of na 1 januari 1950 is geboren, krijge geen partnertoeslag meer. Ook ligt er een wetsvoorstel om het recht op partnertoeslag voor de hogere inkomens vanaf 2015 in drie jaar af te bouwen.

Ook voor samenwonende AOW-ers is een lagere AOW-uitkering voorzien.
Zorg daarom dat u tijdig een goed beeld krijgt van de mogelijkheden om vanuit uw eigen bedrijf voor uw oudedagsvoorziening te zorgen. Want wat de overheid betreft, wordt het er niet beter op!

Mangnus Financieel Advies Peter Mangnus
Bedrijfsadviseur – Financieel Planner

Deel dit artikel