Aanpassing fosfaatklassen 2020

De fosfaatklassen worden per 1 januari 2020 aangepast. De normen bij een fosfaattoestand van “Hoog” worden verlaagd. De normen voor de fosfaattoestand “Neutraal” en “Laag” worden verhoogd. De bestaande klasse “Neutraal” wordt nu opgesplitst in “Neutraal” en “Ruim”. Onderstaand de normen voor 2020, met tussen haakjes de norm zoals deze nu geldt.

Fosfaatklassen Grasland Bouwland
PAL-getal Norm Pw-getal Norm
Arm < 16 120 (120) < 25 20 (120)
Laag 16 – 26 105 (100) 25 – 35 80 (75)
Neutraal 27 – 40 95 (90) 36 – 45 70 (60)
Ruim 41 – 50 90 (90) 46 – 55 60 (60)
Hoog > 50 75 (80) > 55 40 (50)

 

Heeft u veel grond met de fosfaatklasse “Hoog”, houd er dan rekening mee dat uw plaatsingsruimte aan fosfaat flink kan dalen. Bij bedrijven die vanaf 2014 gegroeid zijn in vee kan hierdoor de grondgebonden groei gaan meespelen. Let hierop.

 

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

06-22 81 61 15

<br
<br

Deel dit artikel