2,2 Miljoen euro voor ontwikkeling platteland Zuid-Hollandse eilanden

Binnenkort staat er een flinke impuls op het programma voor de ontwikkeling van het platteland op de Zuid-Hollandse eilanden. Dankzij de financiële steun van Europa en de provincie Zuid-Holland kunnen gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard en Voorne aan Zee binnenkort aan de slag met het versterken van hun plattelandsgebied. Deze investering van 2,2 miljoen euro zal worden ingezet om het platteland aantrekkelijker en economisch sterker te maken.

Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van diverse organisaties hebben gezamenlijk een plan opgesteld om de kwaliteit van het platteland te verbeteren en de economie te stimuleren. Dit plan, dat bekend staat als het Leader-programma, is onlangs goedgekeurd door de provincie Zuid-Holland. Met de goedkeuring komt er een bedrag van 2,2 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van diverse projecten. De uitvoering van het programma is dit voorjaar van start gegaan, en de komende jaren zullen er projectplannen kunnen worden ingediend totdat het budget volledig is besteed.

Leader staat voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’ en is een subsidieprogramma dat specifiek gericht is op het platteland. Het programma stimuleert initiatieven en ideeën van lokale bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, met als doel samenwerking en innovatie in de plattelandsontwikkeling te bevorderen. De 4 gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden zijn vorig jaar door de provincie Zuid-Holland aangewezen als Leader-gebied.

Het Leader-programma biedt financiële ondersteuning aan projecten die zich richten op diverse aspecten van plattelandsontwikkeling, zoals innovatie in de landbouw, ontwikkeling van toeristische en recreatieve voorzieningen, versterking van water, natuur en landschap, en het bevorderen van leefbaarheid en klimaat. Bij goedkeuring kunnen deze projecten rekenen op financiële ondersteuning variërend van 40% tot 80%.

De Leadersubsidie bedraagt minimaal € 5.000 bij kleine projecten en maximaal € 120.000 bij gewone projecten en € 240.000 voor excellente projecten. Het subsidiepercentage is in de basis 50%, maar wordt 60% als het een echt eiland-overstijgend project betreft (dus met partners afkomstig van verschillende eilanden). Voor kleine projecten, tot € 25.000, is de subsidie in principe 80%.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Op de website leaderzhe.nl vind je meer informatie over de pijlers en doelstellingen van het programma. Daarnaast sta ik klaar om je te helpen bij het verkennen van de mogelijkheden en het succesvol aanvragen van de subsidie. Ik kan ondersteuning bieden bij het opstellen van het projectplan, de indiening en verantwoording van de subsidieaanvraag. Neem gerust contact op via 0637040896.

Martijn Groenendijk

Groenendijk Agro & Advies

Deel dit artikel