Stimulering duurzame energie+ 2016

Resultaten aanvragen SDE+ 2016, 1ste aanvraagperiode. De productie van duurzame energie wordt ook in 2016 door het ministerie van Economische Zaken gestimuleerd, middels de regeling Stimulering Duurzame Energie, SDE+ 2016. Door minister Kamp is voor 2016 een budget van 8 miljard euro ter beschikking gesteld, te verdelen over 2 aanvraagperioden van elk 4 miljard. Inmiddels […]

Controleer uw gegevens voor het vaststellen van fosfaatrechten

Foto is gemaakt voor SDE Stimulering Duurzame Energieproductie Via mijn RVO.nl kunt u vanaf vandaag uw gegevens bekijken en eventueel wijzigen. Deze gegevens kunnen betrekking hebben op de vaststelling van uw fosfaatrechten. Als u voor 1 oktober a.s. reageert, worden uw wijzigingen meegenomen bij de vaststelling van uw fosfaatrechten. Als u de gegevens wijzigt dient […]

Bewuste bedrijfsopvolging

Bij het opstellen van een maatschaps- of vennootschapsovereenkomst is er een hele grote uitdaging om de feitelijke zaken te bespreken: wat is de inbreng, hoe verdelen we de bedrijfswinst of -verlies, wat zijn ieders bevoegdheden tijdens de duur van de maatschap en hoe gaan we uit elkaar als de omstandigheid zich voordoet om te beëindigen. […]

Maak een BEX planning

Sinds 15 mei ligt uw grondpositie vast en weet u wat uw plaatsingsruimte is. U kunt uw grondgebondenheid en/of mestafzet en/of mestverwerkingsplicht alleen nog sturen met de excretie, dus met het aantal melkkoeien/jongvee en met de BEX (kringloopwijzer). Met een aantal kengetallen uit de Kringloopwijzer en uw huidige rantsoen kunt u een inschatting maken over […]

Sein op groen voor mineralenconcentraat

‘De landbouwcommissie heeft het sein op groen gezet, we moeten kunstmest kunnen gaan maken uit dierlijke mest’, meldt VVD-Europarlementariër Jan Huitema. Een ruime meerderheid van de landbouwcommissie van het Europees Parlement, waaronder ook de groene fractie, steunt de oproep van Huitema om mineralenconcentraten als kunstmestvervanger toe te laten. Hij bracht deze week in de commissie […]

Laat een berekening maken!

ZONNEPANELEN, voorzien in uw eigen elektriciteit? Laat een berekening maken! Het investeren in zonnepanelen kan voor agrarische bedrijven interessant zijn. Bedrijven, die als grootverbruiker worden aangemerkt, komen in aanmerking voor de SDE+ 2016 regeling. U bent grootverbruiker als de aansluitwaarde groter is dan 3 x 80A. Grootverbruikers kunnen niet salderen en komen niet in aanmerking […]