Pachtwijzigingen (6)

Hieronder de nieuwe pachtprijzen voor reguliere pacht, dit is de regionorm per 1 juli 2017. Tabel 1: Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los bouw- en grasland Pachtprijsgebied Regionorm 2017 (euro/ha) Regionorm 2016 (euro/ha) Veranderpercentage 2017 (euro/ha) Bouwhoek en Hogeland 677 836 -19 Veenkoloniën en Oldambt 743 806 -8 Noordelijk weidegebied 796 […]

Equivalente maatregelen en de gecombineerde opgave

Vanaf dit groeiseizoen is het mogelijk om voor diverse akkerbouwgewassen extra stikstof en fosfaat te gebruiken bij bovengemiddelde kilogram opbrengsten: de zogenaamde equivalente maatregelen. Vóór 1 juni moet u bij RVO kenbaar maken of u hieraan mee doet. Voor enkele gewassen (granen, bieten, friet aardappelen) is het al mogelijk om bij bovengemiddelde opbrengsten extra stikstof […]

Bedrijfsopvolging

Enige tijd geleden kwam ik iemand tegen die ik lang geleden geadviseerd had in zijn ouderlijke bedrijfsopvolgingsproces. We moesten even rekenen hoe lang dat dan wel niet geleden was. Na zoveel jaar staat hij wederom in het opvolgingsproces, nu als ouder terwijl één van zijn kinderen op het bedrijf komt. Is het proces zoveel veranderd? […]

Teeltpacht versus geliberaliseerde pacht:

Bij kortlopende verhuur van landbouwgrond er maar een mogelijkheid om dit op een veilige manier te doen: de afspraken tussen de eigenaar en de gebruiker vast te leggen middels een kortlopende pacht. Hierin zijn twee mogelijkheden: • Teeltpacht • Geliberaliseerde pacht Beide overeenkomsten hebben veel gelijkenis: het is mogelijk om voor een of twee jaar […]

Kringloopwijzer

Voor 15 mei a.s. moeten alle melkveehouders hun kringloopwijzer ingevuld hebben in de Centrale database van Zuivel NL. Melkveebedrijven zijn verplicht deze voor 15 mei via www.deKringloopwijzer.nl in te vullen. Met datakoppelingen worden een aantal gegevens automatisch ingevuld. Als de kringloopwijzer voldoende geborgd is, is de kans reëel dat de uitkomsten van de jaren 2015, […]

Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Moerdijk ter inzage

Vanaf 9 maart tot en met 19 april 2017 ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Moerdijk ter inzage. U kunt het plan, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, inzien bij het Gemeentelijk Informatiecentrum. Het plan is daarnaast digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de […]

Pachtwijzigingen (5)

In de pachtherziening van 2007 is er beloofd na 5 jaar te evalueren, men hoopte dat het reguliere pachtareaal niet verder zou krimpen. Maar tussen 2010 en 2015 is er ca. 51.000 ha minder reguliere pacht. De evaluatie is uitgevoerd door Prof. Bruil en deze heeft gerapporteerd in mei 2014. Door pachters en verpachters is […]

De Omgevingswet

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking treedt, integreert zo’n 26 (!) wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De oude wetten zijn veelal sectoraal opgebouwd. In samenhang gezien en toegepast sluiten deze wetten niet meer aan bij de behoefte […]

SDE+ 2017

Op 7 maart a.s. gaat de SDE+ 2017 regeling open voor een bijdrage in de investeringen in duurzame energie. Dit artikel is gericht op de investeringen in windenergie en fotovoltaïsche zonnepanelen (grootverbruikers). Ingegaan wordt op de belangrijkste wijzigingen in 2017 t.o.v. 2016 en op het aantal ingediende en goedgekeurde aanvragen in 2016. Indien u een […]